Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Thông báo về việc triển khai dịch vụ phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa và cắt túi mật

THÔNG BÁOBệnh viện đa khoa Thủy Nguyên thông báo triển khai dịch vụ theo yêu cầu phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa và cắt túi mật.
Căn cứ nhu cầu của người bệnh, Bệnh viện triển khai phẫu thuật cắt ruột thừa, túi mật bằng phương pháp nội soi, đảm bảo thẩm mỹ.

1. Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm: Giá dịch vụ: 2.000.000, đ
2. Phẫu thuật nội soi cắt túi mật: Giá dịch vụ: 2.000.000, đ

Giá trên không bao gồm phần BHYT chi trả và phần đồng chi trả của người bệnh có thẻ BHYT, phần viện phí của người bệnh không có thẻ BHYT.
Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên xin thông báo để người bệnh và nhân dân được biết.

Chi tiết thông báo số 73/TB-BVTN
Thông tin mới nhất
Đăng nhập