Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Nghị quyết số: 32/2017/NQ-HĐND

 NGHỊ QUYẾT

 Ban hành quyđịnh 1.938 mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bênh, chữa bệnh của Nhà nước trênđịa bàn thành phố Hải Phòng; bao gồm:

- 10 mức giá dịch vụ khám bệnh (Phụ lục I);

- 12 mức giá dịch vụ ngày giường bệnh (Phụ lục II);

- 1.916 mức giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện (Phụ lục III).

Thông tư số: 32/2017/NQ-HĐND
PHỤ LỤC I
PHỤ LỤC II
PHỤ LỤC III
Thông tin mới nhất
Đăng nhập