Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Tăng cường các biện pháp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

THÔNG BÁO

Tăng cường các biện pháp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

 

 

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Tầng 3 Nhà A, Thôn 6, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 651.8526

Email:phongctxh.bvdkthuynguyen@gmail.com

Fanpage:https://www.facebook.com/PhongCongtacxahoi.BenhviendakhoaThuyNguyen/

 

Thông tin mới nhất
Đăng nhập