Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Y tế Hải Phòng.

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Y tế Hải Phòng.

 

 

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Tầng 3 Nhà A, Thôn 6, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 651.8526

Email:phongctxh.bvdkthuynguyen@gmail.com

Fanpage:https://www.facebook.com/PhongCongtacxahoi.BenhviendakhoaThuyNguyen/

Thông tin mới nhất
Đăng nhập