Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Thông báo Đấu thầu thuê xe ô tô.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THUỶ NGUYÊN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Tầng 3 Nhà A, Thôn 6, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 651.8526

Email:phongctxh.bvdkthuynguyen@gmail.com

Fanpage:https://www.facebook.com/PhongCongtacxahoi.BenhviendakhoaThuyNguyen/

Thông tin mới nhất
Đăng nhập