Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Dỡ bỏ vùng cách ly y tế đối với khoa Sản.

THÔNG BÁO

Về việc Dỡ bỏ vùng cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

Bệnh viện đa khoa huyện Thuỷ Nguyên trân trọng thông báo về việc dỡ bỏ vùng cách ly y tế (phong toả) đối với khoa Sản kể từ 13 giờ 30 phút ngày 28/02/2021.

 

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Tầng 3 Nhà A, Thôn 6, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 651.8526

Email:phongctxh.bvdkthuynguyen@gmail.com

Fanpage:https://www.facebook.com/PhongCongtacxahoi.BenhviendakhoaThuyNguyen/

Thông tin mới nhất
Đăng nhập