Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên năm 2018
Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên năm 2018
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỦY NGUYÊN

Địa chỉ chi tiết: Xã Thủy Sơn, Huyện ThủyNguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã/ Phường: xã Thuỷ Sơn
Quận/ Huyện: huyện Thuỷ Nguyên
Tỉnh/ Thành phố: Hải Phòng
Số giấy phép hoạt động: 04/2015/GPHĐ-BV Ngàycấp: 03/12/2015
THÔNG TIN HÀNH CHÍNH
Tên bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỦYNGUYÊN
Điện thoại (văn thư, HC): 02253774814.   Email:benhviendakhoa.thuynguyen.hp@gmail.com.   Đường dây nóng:02253773054
Họ và tên Giám đốc: Trần Quốc Trinh
Di động: 0913085115.   Email:trinhtq15@gmail.com
Tuyến trực thuộc: Quận/Huyện
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Hải Phòng
Hạng bệnh viện: Hạng II
Loại bệnh viện: Đa khoa
Số GPHĐ: 04/2015/GPHĐ-BV. Ngày cấp: 03/12/2015.Nơi cấp: Sở Y tế Hải Phòng

Thông tin mới nhất
Đăng nhập