Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019, Tổng kết công tác công đoàn năm 2018

Chiều ngày 23 tháng 01năm 2019, Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2019; tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và đồng chủ trì hội nghị có BSCKII. Trần Quốc Trinh -Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện; BSCKII. Đinh Thị Yến - Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và đại diện cho các cán bộ viên chức, người lao động ở các khoa,phòng trong toàn bệnh viện. Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do BSCKII. Đinh Thị Yến-Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện trình bày. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất sửa đổi, bổ sung quy chế bệnh viện phù hợp hơn trong tình hình mới.Cuối cùng, đại diện ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng các trưởng khoa, phòng đã ký cam kết Giao ước thi đua, thực hiện tốt Thông tư 07/2014/TT-BYT về Quy tắc ứng xử và “Đổi mới phong cách, tinh thần thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”

BSCKII. Trần Quốc Trinh - Bí thư đảng ủy, Giám đốc bệnh viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Đại diện các khoa, phòng ký cam kết thi đua


Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, BSCKII. Trần Quốc Trinh - Bí thư đảng ủy, Giám đốc bệnh viện đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của tập thể cán bộ viên chức và người lao động trong năm 2018 và chỉ đạo tất cả các khoa, phòng tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ; chủ động, sáng tạo thực hiện thành công nghị quyết năm 2019 của Hội nghị.
Thông tin mới nhất
Đăng nhập