Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Thông báo số 23/TB-BVTN ngày 30/3/2020 của Giám đốc Bệnh viện về tăng cường các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19

TB benh vien so 23_0001.pdf(1).pdf

 

Thông tin mới nhất
Đăng nhập