Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Thông báo số 23/TB-ĐU ngày 19/3/2020 của Đảng Ủy Bệnh viện về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

TB dang uy so 23_0001.pdf(2).pdf

Thông tin mới nhất
Đăng nhập