Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Kế hoạch thực hiện đánh giá "Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp"

Kế hoạch thực hiện đánh giá "Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp"

KH89_0001.pdf

Thông tin mới nhất
Đăng nhập