Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ "Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp"

Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ "Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp"

Scan_0023.pdf

Thông tin mới nhất
Đăng nhập