Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Kế hoạch triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone của Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên năm 2020

Kế hoạch triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone của Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên năm 2020

Scan_0024.pdf

Thông tin mới nhất
Đăng nhập