Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Biên bản kiểm tra, đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Hải Phòng

Biên bản kiểm tra, đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Hải Phòng.

Biên bản kiểm tra đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí BVAT.pdf

Thông tin mới nhất
Đăng nhập