Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Triển khai đặt lịch hẹn khám bệnh qua điện thoại.

Bệnh viện đa khoa huyện Thuỷ Nguyên triển khai kế hoạch "Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại". Cụ thể:

 

 

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Tầng 3 Nhà A, Thôn 6, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 651.8526

Email: phongctxh.bvdkthuynguyen@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/PhongCongtacxahoi.BenhviendakhoaThuyNguyen/

Thông tin mới nhất
Đăng nhập