Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

 

 

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Tầng 3 Nhà A, Thôn 6, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 651.8526

Email: phongctxh.bvdkthuynguyen@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/PhongCongtacxahoi.BenhviendakhoaThuyNguyen/

Thông tin mới nhất
Đăng nhập