Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2020.

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Sở Y tế Hải Phòng kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên đạt 3.74 điểm.

File kiểm tra, đánh giá chi tiết: ĐGCLBV_NAM2020.pdf

 

 

Thông tin mới nhất
Đăng nhập