Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Kế hoạch lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Kế hoạch lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Ngày 19/02/2021, Bệnh viện đa khoa huyện Thuỷ Nguyên xây dựng Kế hoạch lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế, người lao động và người bệnh tại Bệnh viện, nội dung cụ thể như sau:

 

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Tầng 3 Nhà A, Thôn 6, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 651.8526

Email:phongctxh.bvdkthuynguyen@gmail.com

Fanpage:https://www.facebook.com/PhongCongtacxahoi.BenhviendakhoaThuyNguyen/Thông tin mới nhất
Đăng nhập