Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Kế hoạch cung cấp suất ăn bệnh lý tới tận bệnh phòng cho người bệnh.

Kế hoạch cung cấp suất ăn bệnh lý tới tận bệnh phòng cho người bệnh.

 

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Tầng 3 Nhà A, Thôn 6, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 651.8526

Email:phongctxh.bvdkthuynguyen@gmail.com

Fanpage:https://www.facebook.com/PhongCongtacxahoi.BenhviendakhoaThuyNguyen/

Thông tin mới nhất
Đăng nhập