Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
"KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ" bằng mã QR-Code.

"KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ" bằng mã QR-Code

Nhằm tạo thuận tiện, rút ngắn thời gian sàng lọc cho người bệnh, khách đến viện, Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên khuyến khích người bệnh, người nhà người bệnh, khách đến viện chủ động thực hiện khai báo y tế điện tử (trước khi vào viện). Việc khai báo y tế điện tử có thể thực hiện bằng các phương tiện: máy vi tính, laptop, điện thoại, cụ thể như sau:

 

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Tầng 3 Nhà A, Thôn 6, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 651.8526

Email:phongctxh.bvdkthuynguyen@gmail.com

Fanpage:https://www.facebook.com/PhongCongtacxahoi.BenhviendakhoaThuyNguyen/

Thông tin mới nhất
Đăng nhập