Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
THÔNG BÁO DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN VIRUS SARS-CoV-2

           Căn cứ vào Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới;

           Căn cứ vào Công văn số 2060/SYT-NVY ngày 20/5/2021 của Sở Y tế Hải Phòng về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới;

           Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên thông báo dịch vụ xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, như sau:

1.     Địa điểm: Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên

2.     Đối tượng được xét nghiệm dịch vụ

-         Là những người có nhu cầu xét nghiệm nhanh, đã được sàng lọc không có yếu tố dịch tễ và triệu chứng nghi nhiễm Covid-19.

3.     Mẫu bệnh phẩm: Dịch tỵ hầu;

4.     Thời gian xét nghiệm

    Thời gian xét nghiệm vào tất cả các ngày trong tuần:

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

5.     Thời gian trả kết quả: 50 - 60 phút (Kể từ thời điểm lấy mẫu);

6.     Giá dịch vụ: 230.000 vnđ/lần.

              

                                                                                      Quy trình xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 dịch vụ

             

                                                                                         Người bệnh xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2

 

Thông tin mới nhất
Đăng nhập