Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Thông tư số 15/2018/TT-BYT quy định giá viện phí
Thông tư này quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp cụ thể.
Thông tư số 15_2018_TT-BYT_384077.doc
Thông tin mới nhất
Đăng nhập