Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Thông báo Giá thu dịch vụ theo yêu cầu ngày 26/10/2020.

    Nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh theo yêu cầu, căn cứ Quyết định số 577/QĐ-BVTN ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện về việc Giá thu dịch vụ theo yêu cầu, Bệnh viện đa khoa huyện Thuỷ Nguyên trân trọng thông báo giá thu tiền dịch vụ như sau:

    Thông báo số 75/TB-BVTN ngày 26 tháng 10 năm 2020 về việc Giá thu dịch vụ theo yêu cầu: TB 75.TB-BVTN ngày 26.10.2020.pdf

Thông tin mới nhất
Đăng nhập