Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên: Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ

Thông tư này quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư 39/2018/TT-BYT

Thông tin mới nhất
Đăng nhập